Patientutlåtande

Maila oss om ni vill dela er patientupplevelse på kontakt@sapphireclinics.se.

”Det känns att ert engagemang är stort och att ni verkligen gör allt ni kan för mig, det värmer och ger förtröstan!”

”Har haft en mycket god kontakt och relation med läkaren. Känner ett stort förtroende för läkarens kompetens.”

”Har enbart positiva upplevelser av Sapphirekliniken och upplever er som mycket seriösa och ändamålsenliga för oss patienter med svåra neuropatiska smärtor och överrörlighetsdiagnoser.”