Fokus på forskning

Sapphire Clinics i Sverige är ett dotterbolag till Sapphire Clinics i England som har skapat Europas största patientregister avseende cannabinoidbaserade läkemedel.

Alla patienter som vill delta till insamlande av patientdata genom att regelbundet fylla i olika skattningsformulär som förutom att användas kliniskt också analyseras i olika forskningsstudier som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Därigenom bidrar Sapphire till att öka förståelsen för både effekterna och biverkningarna av cannabinoidbaserade läkemedel.