Om vår forskning

Sapphire Clinics är ett dotterbolag till Sapphire Clinics i England som har skapat Englands största patientregister avseende cannabinoidbaserade läkemedel.

Förutom att använda patientrapporterade utfallsmått i vården, publiceras forskningsresultat från studier gjorda på patientregisterdatan i internationella och kollegialt granskade vetenskapliga tidskrifter. Därigenom bidrar Sapphire till att öka förståelsen för effekterna och biverkningarna av cannabinoidbaserade läkemedel.

Studier