Stöd till dig och dina patienter - Sapphire Clinics Sverige
Sapphire Clinics

Stöd till dig och dina patienter

Läkare kan uppleva osäkerhet vid bedömning om behandling med cannabinoider är lämplig för en patient att pröva. Det har tidigare inte varit lätt att hitta saklig och tillförlitlig information om dessa läkemedel och det har saknats någonstans att vända sig för att få stöd och kunskap om hur förskrivning praktiskt går till och vad det finns för kontraindikationer att ta hänsyn till.

Nu erbjuder Sapphire Clinics stöd och erfarenhetsbaserade råd till läkare som överväger behandling med cannabinoider. Vi erbjuder också stöd kring individanpassade behandlingsplaner som tar hänsyn till faktorer som individuell tolerans, preferenser och potentiella interaktioner med andra mediciner.

Det går även bra att remittera patienter till Sapphire Clinics. Notera att Sapphire Clinics är en privat klinik utan regionavtal och patienter måste därför själva bekosta läkarbesök fullt ut.

Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som vill veta mer

Vi erbjuder vårdpersonal i Sverige kostnadsfri tillgång till digitala utbildningsmoduler för de som vill lära sig mer om det endokannabinoida systemet och behandling med cannabinoider. Dessa moduler är på engelska och är CPD-certifierade i Storbritannien.

Välkommen att kontakta oss här om du är intresserad.