Vårt Why

Enligt Patientlagen har vården en etisk skyldighet att utforska fler behandlingsalternativ när rekommenderade alternativ inte fungerar.

Nästan en halv miljon svenskar upplever att de har ouppfyllda medicinska behov. Många patienter med långvarig smärta återfinns bland dessa. De nuvarande rekommenderade behandlingar som existerar för dessa patienter är omfattande och inkluderar såväl multimodal behandling som läkemedelsbehandling med NSAID, TCA, SNRI och opioidanalgetika. Många patienter med långvarig smärta har prövat samtliga alternativ utan att ha landat i en tillfredställande behandling, vilket leder till livslång funktionsnedsättning och kraftigt sänkt livskvalitet.

Patienter som har uttömt listan av rekommenderade behandlingar utan att få sina medicinska behov uppfyllda slussas ofta runt i sjukvården. Sina komplexa och krävande tillstånd till trots, så får de sällan en vårdkontakt som är beredd att testa nya alternativ som bättre kan möta deras medicinska behov.

Vårt team har kompetensen och förutsättningarna att bedöma ifall cannabinoidbaserade läkemedel kan vara ett alternativ när den rekommenderade vården inte har uppfyllt patientens medicinska behov.