Varför? - Sapphire Clinics Sverige
Sapphire Clinics

Varför?

Nästan en halv miljon svenskar uppger att de har ouppfyllda medicinska behov (Eurostat), varav många med långvarig smärta. Svenska myndigheter uppskattar att ca var tredje vuxen lider av långvarig smärta (SBU). Smärta är per definition en subjektiv upplevelse som inte kan mätas och därför heller inte ifrågasättas av andra.

Många patienter med långvarig smärta har kvarstående nedsatt funktionsnivå och livskvalitet trots att de prövat samtliga rekommenderade behandlingsalternativ (både olika sorters läkemedel och rehabilitering) som den offentliga vården erbjuder. Den här situationen leder ofta till frustration och känsla av maktlöshet, både hos patienter och vårdgivare.