Långvarig smärta

Långvarig smärta är smärta som varat i tre månader eller längre. Du behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. Långvarig smärta kan ofta betraktas som en egen sjukdom, till skillnad från akut smärta som är en signal om att något inte står rätt till i kroppen just då.

Långvarig smärta riskerar att ta över vardagen och försämra livskvaliteten.

“Att ha en smärta som inte går över är ofta förknippat med negativa känslor som rädsla, skam och ilska. Många patienter med långvarig smärta har kliniskt signifikanta nivåer av nedstämdhet och ångest, vilket i sin tur påverkar smärtan negativt. På senare tid har det också uppmärksammats att patienter på smärtkliniker har en ökad förekomst av posttraumatiskt stressyndrom, vilket i vissa fall kan ha bidragit till smärtutvecklingen.

Patienter med långvarig smärta riskerar att fastna i beteenden såsom undvikande av specifika rörelser, aktiviteter och sammanhang.

Trötthet och upplevelse av försämrad förmåga till koncentration och minne är vanligt, kan dominera sjukdomsbilden vid långvarig smärta och påverka funktionsnivån avsevärt.”

Källa: Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Långvarig smärta är sällan farlig, men ofta svår att komma till rätta med och acceptera. När smärtan inte går att få bort kan den ofta lindras genom behandling med vissa läkemedel och andra åtgärder eller ingrepp. Här kan du läsa om vilka typer av läkemedel och icke-farmakologiska behandlingar som rekommenderas att pröva för olika typer av långvarig smärta samt för ett antal diagnoser som är associerade med långvarig smärta.

Då många faktorer spelar in när det gäller långvarig smärta är det viktigt med en individuell bedömning. Varje persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.