Patient Hos Oss

Som patient hos oss på Sapphire får du:

  • Genomgång på rond av ett expertteam av läkare och farmaceuter
  • Högspecialiserad medicinsk bedömning
  • Regelbundna uppföljningar
  • Behovsbaserad läkemedelsbehandling i samråd med förskrivande läkare

Observera att vi önskar hålla din primära behandlande läkare förankrad i beslut och behandling. Denna länk mellan våra läkare, dig och dina övriga vårdgivare säkerställer bästa möjliga behandling och patientsäkerhet.