Forskning

Forskning vid Karolinska Institutet

Sapphire Clinics samarbetar med forskare vid Karolinska Institutet som nyligen fått etiskt godkännande för en prospektiv observationskohortstudie för att undersöka säkerhet och kliniska resultat av cannabinoid behandlingar i Sverige. Sapphire Clinics är den första kliniken från vilken studiedeltagare rekryteras till denna studie.

Alla som blir patienter på Sapphire Clinics kommer alltså att få chansen att delta i Karolinskas studie. På det viset blir vården som bedrivs hos oss evidensgenererande och bidrar till ökad kunskap om cannabinoidbasreade läkemedel. Att delta i studien är förstås frivilligt och inte ett krav för att vara patient hos oss.

Studien ska svara på följande huvudfrågor:

  1. Epidemiologiska och kliniskt-patologiska karakteristika
  2. Incidens av biverkningar
  3. Ändringar på övrig medicinlista, tex ifall andra analgetika kan trappas ut
  4. Om tidigare konsumtion av cannabis och övriga substanser påverkar behandlingsresultat
  5. Socioekonomiska konsekvenser
  6. Patientrapporterade behandlingsutfall genom självskattningsinstrument