Forskning

Forskning och Real World Evidence

Vi träffar patienter med ett brett spektrum av smärttillstånd där det finns vetenskapliga bevis för att stödja användningen av medicinsk cannabis.

På Sapphire Clinics är vi fast beslutna att tillhandahålla vård av hög kvalitet och se till att vårt arbete har potential att förbättra livet för alla patienter som vi behandlar.