Hur?

Det krävs ett starkt fokus på patientsäkerhet och klinisk styrning i utforskandet av alternativa behandlingsmöjligheter. Alla våra patienter erbjuds en högspecialiserad medicinsk bedömning av en specialistläkare. Därefter dras alla enskilda patientfall för ett multidiciplinärt team bestående av både farmakologer och läkare, inklusive smärtspecialister, neurologer, och psykiatriker.

Dessa experter med lång praktisk erfarenhet av att behandla patienter med cannabinoidbaserade läkemedel delar på denna rond med sig av sin bedömning och tillsammans besvarar vi frågan om medicinsk cannabis är lämplig behandling eller inte.