Vad?

Enligt Patientlagen har patienter med särskilt allvarlig sjukdom eller skada rätt till en ny medicinsk bedömning och behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienter har också rätt till delaktighet i utformningen och genomförandet av sin personliga behandlingsplan.

På vår privata klinik har vi kompetens och förutsättningar att erbjuda patienter med ouppfyllda medicinska behov en så kallad second opinion för att bedöma om behandling med canabiniodbaserade läkemedel kan vara lämpligt då allt annat redan har prövats.

Vi håller oss uppdaterade med den allra senaste forskningen kring behandling med canabinoidbaserade läkemedel och följer internationella riktlinjer för att säkerställa att patienterna får bästa tänkbara bedömning och behandling.