Vårt What – Uppdrag

Vi hjälper patienter med ouppfyllda medicinska behov att utforska behandlingsalternativ utanför rekommenderade insatser.

Enligt Patientlagen har patienter som har uttömt listan av rekommenderade behandlingar rätt till en ny medicinsk bedömning, och rätt till att utforska och välja alternativa evidensbaserade behandlingsalternativ. De har rätt till en delaktighet i utformningen och genomförandet av sin personliga behandlingsplan. Vi ger våra patienter möjligheten att utöva dessa rättigheter.

Vi på Sapphire Clinics använder den senaste forskningen och riktlinjerna för att säkerställa att patienterna får bästa tänkbara bedömning och behandling. Med det sagt kommer cannabinoidbaserade läkemedel inte vara rätt för alla.

Vår värdegrund utgår från en plats av medkänsla, respekt, integritet och djärvhet. Alla patienter ska känna sig sedda, hörda och respekterade.