Varför Sapphire Clinics?

Våra läkare är specialister med många års erfarenhet av komplex smärtproblematik.

Vi tar patientsäkerhet och patientnytta på största allvar. Alla våra patienter gås igenom på en rond med läkare och farmakologer i England för att förankra kliniska beslut. Behandlingsresultat följs upp metodiskt, både med hjälp av frågeformulär och regelbundna återbesök.

Våra läkare genomgår certifierade utbildningar kring cannabinoid-baserade läkemedel. De ingår i internationella nätverk med läkare och farmakologer som behandlar patienter med medicinsk cannabis. I dessa nätverk tar de del av best practice, håller sig a jour med den senaste forskningen och blir uppdaterade kring nya preparat och behandlingsmetoder.