Varför Sapphire?

Våra läkare är specialister med många års erfarenhet av komplex smärtproblematik.

Vi tar patientsäkerhet och patientnytta på största allvar med en rigorös struktur och kliniska processer där alla patiener rondas innan beslut. Vi använder beprövade titreringsscheman. Behandlingsutfall följs upp metodiskt genom både patientrapporterade utfallsmått och systematisk uppföljning med läkare med täta intervaller.

Våra läkare har certifikat från internationellt erkända utbildningar inom medicinsk cannabis. De ingår i internationella nätverk med läkare och farmakologer som behandlar patienter med medicinsk cannabis. I dessa nätverk tar de del av best practice, håller sig a jour med den senaste forskningen och blir uppdaterade kring nya preparat och behandlingsmetoder.