Hälso- och sjukvårdspersonal

Stöd till dig och dina patienter

Vårt mål är att arbeta nära vårdpersonal genom samarbete och utbildning inom medicinsk cannabis, så att vi kan stödja patienter på bästa sätt.

Utbildning för våra läkare

Våra läkare är specialister inom hälso- och sjukvård. Dessutom har de genomgått omfattande utbildning i medicinsk cannabis, som bygger på internationell bästa praxis.

Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

Vi erbjuder vårdpersonal i Sverige kostnadsfri tillgång till digitala utbildningsmoduler för de som vill lära sig mer om medicinsk cannabis.

Dessa moduler är på engelska och är CPD-certifierade i Storbritannien.

Välkommen att kontakta oss här om du är intresserad.

Säkerställa säkerheten i vår verksamhet

Vi följer riktlinjer som fastställts av IVO och Läkemedelsverket.

Vi är anpassade till den mest aktuella forskningen och övervakar kontinuerligt all ny utveckling.