Om Sapphire Clinics

Högspecialiserad medicinsk bedömning vid långvarig smärta

Sapphire Clinics är en öppenvårdsmottagning som erbjuder högspecialiserad läkarbedömning för patienter med långvarig smärta för att ta ställning till om cannabinoidbaserade läkemedel kan vara ett behandlingsalternativ när inga andra vanliga smärtbehandlingar har fungerat.

Sapphires tre olika fokusområden:

  1. Klinisk verksamhet med hög standard
  2. Deltagande i forskning vid Karolinska Institutet genom insamling av patientdata.
  3. Att vara ett kunskapscentrum som sprider ny vetenskaplig information om cannabisbaserade läkemedel och samverkar med andra vårdgivare i Sverige.

Vår värdegrund utgår från medkänsla, respekt och integritet. Vårt mål är att alla patienter ska känna sig sedda, hörda och hjälpta.

Sapphire Clinics är ett dotterbolag till Sapphire Clinics UK

Sapphire Clinics i England (UK) grundades år 2019 av sju forskande läkare vid universiteten Imperial College och Kings College London med ambition att vara ett kunskapscenter för säker och vetenskaplig grundad förskrivning av medicinsk cannabis. Sedan dess har kliniken blivit den största av sitt slag i Storbritannien, och har hittills tagit emot över 20 000 patienter. Kliniken har fått högsta betyg vid årliga granskningar av CQC (Care Quality Commission, Englands motsvarighet till IVO).

Sapphire Clinics ägs av Sapphire Nordics AB som är ett dotterbolag till Sapphire Clinics i England (numera Curaleaf Clinics). Vi är registrerade hos IVO (2022-00248557).