Smärta - Sapphire Clinics Sverige
Sapphire Clinics

Smärta

Smärta är obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada.

• Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.
• Smärta och nociception är två olika saker. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron.
• Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.
• En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.
• Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.
• Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta.

Långvarig smärta är smärta som varat i tre månader eller längre. Du behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. När smärtan inte går att få bort kan den ofta lindras genom behandling med vissa läkemedel och andra åtgärder.

Långvarig smärta kan ofta betraktas som en egen sjukdom, till skillnad från akut smärta som är en signal om att något inte står rätt till i kroppen. Långvarig smärta är sällan farlig, men ofta svår att komma tillrätta med.

Risken är att smärtan tar över vardagen och leder till låg livskvalitet: kanske gör smärtan att du avstår från aktiviteter som du tidigare tyckt om, kanske slutar du träffa vänner och bekanta.

Många faktorer spelar in när det gäller långvarig smärta. Smärtan påverkas av din hälsa i övrigt och hur du har det runt omkring dig. Det är därför viktigt med en individuell bedömning.

https://www.iasp-pain.org/publications/iasp-news/iasp-announces-revised-definition-of-pain/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/08/ny-definition-av-smarta/