Något För Mig?

Det första steget för att se om du uppfyller villkoren för att bli patient hos oss är att du svarar på några korta frågor. Frågeformuläret tar under 1 minut och det hittar du i länk nedan.

Något För Mig
Är över 18 år?
Tyvärr tar bara emot vuxna patienter på vår mottagning.
Har du långvarig smärta?
Tyvärr tar vi enbart emot patienter med långvarig smärta i dagsläget.
Har du fått en smärt-relaterad diagnos ställd av en läkare?

Tyvärr tar vi enbart emot patienter som har en dokumenterad smärt-relaterad diagnos. Om diagnosen i sig är smärta, måste du dessutom ha genomgått en smärtutredning. Om du saknar denna ber vi dig vända dig till din vårdcentral för en bedömning avseende din långvariga smärta innan du tar kontakt med oss.

Har du provat ett flertal sedvanliga behandlingar för din smärta?

För att du ska kvalificera att bli patient hos oss, måste du ha provat flera rekommenderade läkemedel (t.ex. alvedon, antidepressiva medel, morfin/ opioider). Ifall relevant, ska du ha provat även icke medicinska behandlingar (t.ex KBT, TENS, fysioterapi). Vi erbjuder en högspecialiserad medicinsk bedömning om det kan vara ett alternativ att pröva medicinsk cannabis för din smärta. Detta är enbart aktuellt för patienter som har provat alla rekommenderade behandlingsalternativ som står till buds utan tillfredställande resultat.

Har du en psykossjukdom i nuläget
Vi kan tyvärr inte hjälpa patienter som har en aktuell psykossjukdom. Är du frisk från tidigare psykossjukdom kan du vara aktuell för behandling. Detta bedöms i det enskilda fallet.
Lider du av instabil angina/ kärlkramp?
Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som har instabil angina/ kärlkramp.
Är du gravid eller ammar?
Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som är gravida eller med pågående amning.

Tack för att du tog dig tid att svara på frågeformuläret. Välkommen att gå vidare med ansökan genom en egenremiss.

Detta är ett omfattande formulär. Förbered dig gärna därför med följande dokument att bifoga till din ansökan:

 

  1. Kopia på journalanteckningar där det framgår när och av vem, din smärtdiagnos har ställts (t.ex 2022-10-10, av Överläkare Anders Andersson, central neuropatisk smärta, som sekundärkomplikation av ryggmärgsskada).

  2. Kopia på journalanteckningar där det framgår vilka utredningar som ligger till grund för din smärtrelaterade diagnos (t.ex 2022-10-10, röntgen/MR).

  3. Ev. kopia på journalanteckningar där det framgår när, av vem, och hur en analys/smärtutredning har genomförts och vilken smärtmekanism som ligger bakom din smärta (t.ex nociceptiv, neuropatisk, neuroplastisk smärta)

  4. Kopia på journalanteckningar där det framgår vilka andra diagnoser du har (t.ex migrän).

  5. Aktuell läkemedelslista som går att beställa från eHälsomyndigheten (länk: Läkemedelskollen).

  6. Ev. kopia av senaste sjukintyg.