Patientsäkerhet Och Klinisk Styrning - Sapphire Clinics Sverige
Sapphire Clinics

Patientsäkerhet Och Klinisk Styrning

Vi utgår från den allra senaste forskningen och riktlinjerna för att säkerställa att patienten får en behandling där förståelsen ligger i framkant.

Det krävs ett starkt fokus på patientsäkerhet och klinisk styrning i utforskandet av alternativa behandlingsmöjligheter. Alla våra patienter erbjuds en medicinsk bedömning av en av våra specialistläkare. En vidare bedömning av vår rond av experter med lång erfarenhet av att behandla med cannabinoidbaserade läkemedel följer. Tillsammans besvarar vi frågan om medicinsk cannabis är lämplig behandling.

Sapphire Clinics kommer naturligtvis att hålla patientens primära behandlande läkare förankrad i beslut och behandling i den utsträckning som önskas. Denna sammarbetsprocess mellan våra läkare, patienten och dennes övriga vårdgivare säkerställer bästa möjliga behandling för patienten.

Patienter följs sedan upp systematiskt med regelbundna avstämningar med förskrivande specialistläkare och med patientrapporterade utfallsmått.

Patienten guidas genom hela processen för att på ett enkelt och säkert sätt få tillgång till behandlingsalternativ som uppfyller dennes medicinska behov.