Vad är medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis är benämningen på ett brett spektrum av läkemedel som kan härledas från cannabisplantan. Cannabisplantan anses innehålla över 540 aktiva farmaceutiska ingredienser, men de vanligaste föreningarna är cannabinoider, särskilt cannabidiol (CBD) och (-)-trans-∆9-tetrahydrocannabinol (THC). Dessa föreningar verkar huvudsakligen via det endocannabinoida systemet, där CBD hämmar hydrolysen av den endogena cannabinoidreceptor 1 (CB1)-agonisten anandamid, och THC är en direkt partiell agonist av CB1-receptorn2. Dessa cannabinoider har emellertid också ytterligare effekter på andra receptorer och kanaler som är viktiga för neurotransmission. CBD fungerar också som en agonist för serotonin 1A (5-HT1A)-receptorer och transient receptor potential subfamily V member 1 (TRPV1)-katjonkanaler, samt som en negativ allosterisk modulator av CB1- och serotonin 3A (5-HT3A)-receptorer2. THC, alternativt, ger en dosberoende blockad av TRP-kationkanaler.

Cannabisproduktion och preparat

I Europa produceras medicinsk cannabis enligt god tillverkningssed (”Good Manufacturing Process”) som följer strikta regler och riktlinjer för att säkerställa hög kvalitet, säkerhet och effektivitet hos de produkter som produceras. Nedan följer en översikt över hur GMP-medicinsk cannabis vanligtvis produceras i Europa:

 1. Odlingsanläggning: Produktionsprocessen börjar med en licensierad och GMP-certifierad odlingsanläggning. Denna anläggning måste uppfylla strikta krav när det gäller säkerhet, kvalitet och renhet. Det innefattar klimatkontroll, bevattnings- och gödningskontroller, och regelbundna tester av jord och vatten för att säkerställa att de inte är förorenade.
 2. Växtodling: Växterna odlas under noggrant övervakade förhållanden för att optimera deras tillväxt och hälsa. Detta inkluderar regelbundna tester av jord och vattenkvalitet samt noggrann kontroll av ljus, temperatur och luftfuktighet.
 3. Extraktion: För att isolera de önskade föreningarna, såsom CBD (cannabidiol) eller THC (tetrahydrocannabinol), från skördade och torkade blommor, genomförs en extraktionsprocess. Olika metoder kan användas, inklusive koldioxidextraktion eller lösningsmedelsextraktion. Extraktet måste vara rent och fritt från föroreningar.
 4. Kvalitetskontroll: Under hela processen genomgår produkten omfattande kvalitetskontroller. Det inkluderar analyser av cannabinoidinnehåll, terpenprofil, mikrobiologisk säkerhet och eventuell förorening. Produkten måste uppfylla alla GMP-standarder och vara av högsta kvalitet och renhet.
 5. Formulering och tillverkning: Efter extraktion kan cannabinoidextraktet användas för att formulera olika produkter som t.ex. oljor, kapslar, salvor eller preparat för vaporizer. Formuleringen måste också uppfylla GMP-standarder och vara noga dokumenterad.
 6. Förpackning och märkning: De färdiga medicinska cannabisprodukterna förpackas i GMP-certifierade faciliteter och märks noggrant för att överensstämma med regler och förordningar för produktinformation och patientinformation.
 7. Lagring och distribution: De färdiga produkterna lagras under kontrollerade förhållanden för att behålla sin kvalitet och stabilitet. De distribueras sedan till apotek där det dispenserar till patienter på recept.
 8. Dokumentation och rapportering: En viktig del av GMP-produktionen är att noggrant dokumentera varje steg i processen och att rapportera till tillsynsmyndigheterna om produktionen och kvalitetskontrollen.

Vad medicinsk cannabis inte är

Medicinsk cannabispreparat är inte samma sak som cannabis för rekreationsbruk.

Produktion och Kvalitet:

 • Medicinsk cannabis: Medicinsk cannabis kan komma i olika former, inklusive oljor, kapslar, och preparat för vaporizer. Dosen och sammansättningen av produkterna är strikt kontrollerade för att möta specifika medicinska behov och minimera risk för biverkningar.
 • Rekreationell cannabis: Rekreationell cannabis återfinns oftast i form av torkade blommor, koncentrat, ätbara produkter, och andra produkter som är utformade för att maximera de psykoaktiva effekterna av THC. Rekreationell cannabis är olagligt i det flesta europeiska länder vilket betyder att produktion är helt oreglerad, och kan därför innehålla skadliga föroreningar, t.ex. tungmetaller, bekämpningsmedel och mögel.

THC-halter

 • Medicinsk cannabis: Medicinsk cannabispreparat är ofta utformade med relativt lägre THC-halter och höga CBD-halter då de utgår ifrån terapeutiska egenskaper och ska inte producera euforiska effekter. THC-nivåerna i medicinsk cannabispreparat varierar beroende på preparatform och de specifika behoven hos patienten.
 • Rekreationell Cannabis: Rekreationell cannabis är främst utformad för att producera psykoaktiva effekter och rus. Därför innehåller många rekreationella cannabisprodukter höga THC-nivåer. THC-nivåerna i rekreationell cannabisprodukter kan variera, men det är vanligt att se produkter med betydligt högre THC-koncentrationer än vad som återfinns i den omanipulerade naturliga cannbabisväxten.