Centralisering av expertis

Kunskapen om det endocannabinoida systemet och behandling med cananbinoider är fortfarande bristfällig i Skandinavien eftersom utbildning på området saknas för läkare och annan vårdpersonal. Därför anser vi att det är viktigt med en centralisering av den expertis som finns för en effektivare kunskapsspridning.

En undersökning bestående av mer än hundra norska läkare (Arnfinsen et al., 2021) visade att även om det finns stöd för användning av cannabinoider i vården, så är kunskapen fortfarande väldigt låg – både om det endocannabinoida systemet och hur man praktiskt förskriver cannabinoida preparat. Vår uppfattning är att detsamma verkar gälla i Sverige.

Fram tills vi ser en bredare etablering av kunskapen kring cannabinoid baserad behandling inom sjukvården anser vi att det är nödvändigt med en centralisering av expertis. Dels för att säkerställa att behandling med canabinoidbaserade läkemedel används på ett ansvarsfullt och säkert sätt och dels för disseminera kunskap om hur bästa behandlingseffekt kan uppnås och hur risker minimeras.