Bidra till forskning med Karolinska Institutet - Sapphire Clinics Sverige
Sapphire Clinics

Bidra till forskning med Karolinska Institutet

Sapphire Clinics i Sverige samarbetar med forskare vid Karolinska Institutet som nyligen fått etiskt godkännande för en prospektiv observationskohortstudie i Sverige för att fastställa säkerhet och kliniska resultat av medicinska cannabisbehandlingar nationellt. Sapphire Clinics är den första kliniken från vilken studiedeltagare rekryteras för denna studie. Utöver vårt ramverk för klinisk styrning kommer denna studie bidra till att ytterligare öka patientsäkerheten. Studien ska svara på följande huvudfrågor:

1. Epidemiologiska och kliniskt-patologiska karakteristika
2. Incidens av oönskade effekter
3. Ändringar på övrig medicinlista, tex ifall andra analgetika kan trappas ut
4. Om tidigare konsumtion av cannabis och övriga substanser påverkar behandlingsresultat
5. Socioekonomiska konsekvenser
6. Patientrapporterade behandlingsutfall genom självskattningsinstrument

Med detta samarbete ska vi bidra till ökad kunskap om behandling med cannabisbaserade läkemedel. Patienter hos Sapphire kommer att få chansen att delta i Karolinskas studie; med deras hjälp blir sjukvården evidensgenererande. Att delta i studien är förstås frivilligt och inte ett krav för att vara patient hos oss.