Välkommen till
Sapphire Clinics Sweden

Vilka är vi?

Sapphire clinics Sweden utvecklar nya behandlingsmetoder för patienter som inte fått bot eller lindring på annat sätt. Arbetet sker i samverkan mellan patienter, vårdgivare och forskare. Vi drivs av en övertygelse att omvårdnad är mycket mer än bara tillgång till vårdgivare. Vi tar vårt uppdrag på allvar och är lyhörda följare av våra patienter genom hela vårdprocessen.

Vi har en gedigen erfarenhet inom det vi gör. Tillsammans med Sapphire Medical UK har vi sammanlagt träffat fler än 14 000 patienter med mer än 40 kliniska indikationer.

För att du ska känna dig helt trygg inför ditt besök har vi sammanställt en information med svar på hur processen går till och vilka kostnader som du som patient kan förvänta dig. 

 Som patient hos oss på Sapphire får du:  

 1. Specialistbedömningar 

2. Genomgång av ett multidisciplinärt team 

3. Regelbundna uppföljningar med sjuksköterska och läkare 

4. Behovsbaserad läkemedelsbehandling i samråd med förskrivande läkare

 För att bli patient hos oss fyller du i en EGENREMISS som du hittar under INTRESSEANMÄLAN här på sidan Efter att du skickat in den gör vi en första bedömning. Om vi anser oss kunna behandla dina besvär skickar vi en länk till vårt bokningssystem, där du själv väljer en passande tid för ditt besök.

Inga läkarbesök täcks av högkostnadsskyddet utan behöver betalas av dig som söker vård. Du betalar med Swish i samband med bokningen. Första läkarbesöket, som är längst, kostar 2200 kr. Om du efter läkarbesöket får recept på särskilda läkemedel, kommer du att kallas till kortare återbesök efter en månad, därefter var tredje månad första året, utmed behandlingen. Dessa besök kostar 1100 kr och inkluderar receptförnyelse.

Om behandlingen fungerar tillfredställande kommer därefter återbesök ske med längre intervall.

Sapphire Clinics

Vi är en privat öppenvårdsmottagning. Vårt läkarledda team erbjuder individbaserad omvårdnad för patienter med särskilda behov. Vi övervakar och utvärderar nya behandlingsformer. Denna evidensgenererande omvårdnad är den kunskap som blir vägledande i vårt fortsatta arbete.

I dagsläget behandlar vi personer med komplex smärtproblematik, med ambitionen att kunna expandera och även kunna ta emot patienter med andra sjukdomstillstånd. Våra läkare är specialister med gedigen erfarenhet av komplex historik och multitrauma.

Var finns vi?

Vår läkarmottagning ligger på Anders Reimersväg 9 i centrala Stockholm. Vi har tillstånd av IVO. Vi har även kapacitet för videomöten. 

Forskning

Våra forskning rör främst behandlingsutfall och fungerar därmed som ytterligare kvalitetssäkring för vårt och andras kliniska arbete.

Publications

Sapphire Medical Clinics is determined to uphold the highest standards in all research activities and publishes findings from the UK Medical Cannabis Registry in peer-reviewed journals.

2022

2021

Patienten i fokus

Allt vårt arbete har patientnytta och patientsäkerhet som ledstjärna, och därför bedöms alla patientärenden av vårt mulitdisciplinära svensk-brittiska läkarteam innan förskrivning. Det multidisciplinära teamet består av minst en smärtspecialist, neurolog, onkolog, distriktsläkare och psykiater.

Specialistläkare

Alla våra läkare är specialistläkare och har genomgått särskild tilläggsutbildning för användning av cannabisläkemedel i sjukvård. Utöver detta är samtliga läkare i det mulitdisciplinära teamet forskningsaktiva på meriterade forskningskliniker i Sverige eller övriga Europa.

Högsta möjliga kvalitet och säkerhet

Vi har över 4 års erfarenhet av cannabisläkemedel och forskning, och vi är stolta över våra patientutlåtanden och utmärkelser av den sjukvård och forskning vi bedriver. Du kan läsa mer om våra patientutlåtanden och utmärkelser på vår brittiska hemsida.

Sapphire clinics är en del av Sapphire Nordics AB 

(Organisationsnummer:559348-5930) Anders Reimers väg 18, 117 50 Stockholm 

Verksamheten är registrerad hos IVO: VGR-2022-00248556