Vår Mission - Sapphire Clinics Sverige
Sapphire Clinics

Vår Mission

Vården har en etisk skyldighet att utforska fler behandlingsalternativ när rekommenderade alternativ inte fungerar, vilket ligger i linje med Patientlagen.

Nästan en halv miljon svenskar upplever att de har ouppfyllda medicinska behov. Kroniska smärtpatienter är en sådan grupp. De nuvarande rekommenderade behandlingar som existerar för dessa patienter idag är omfattande och inkluderar såväl multimodal behandling som läkemedelsbehandling med NSAID, TC, SNRI och opioidanalgetika. Många kroniska smärtpatienter har prövat samtliga alternativ utan att ha landat i en tillfredställande behandling, vilket leder till livslång funktionsnedsättning och kraftigt sänkt livskvalitet.

Dessa patienter som har uttömt listan av rekommenderade behandlingar utan att få sina medicinska behov uppfyllda slussas ofta runt i sjukvården. Sina komplexa och krävande tillstånd till trots så får de sällan en vårdkontakt som är beredd att testa nya alternativ som bättre kan möta deras medicinska behov.

Teamet bakom Sapphire Clinics har kompetensen, förutsättningarna och djärvheten att bedöma ifall cannabinoidbaserade läkemedel kan vara ett alternativ när den rekommenderade vården inte har uppfyllt patientens medicinska behov.