Real World Evidence

Även om tillgången till cannabisbaserade läkemedel ökar globalt är ett av de största hindren för bredare användning fortfarande bristen på högkvalitativa bevis om deras kliniska effekter.

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) är fortfarande ”gold standard” för klinisk utvärdering av läkemedel, men det finns betydande hinder för att genomföra RCT:er för cannabisbaserade läkemedel. Utvecklingen av cannabisbaserade läkemedel kräver nya metoder för insamling av evidens för att hantera dessa utmaningar.

Real world evidence (RWE) är en lösning som inte bara ger omedelbar effekt på den kliniska vården, utan också ger information till väl genomförda RCT-studier. RWE definieras som evidens som härrör från hälsodata från icke-interventionsstudier, register, elektroniska hälsojournaler och försäkringsdata.

För närvarande används det främst för att övervaka säkerhetskrav efter godkännande, vilket möjliggör långsiktig farmakovigilans. RWE har dock potential att användas tillsammans med eller som ett komplement till RCT-studier för att både bredda och effektivisera processen för evidensgenerering.

Nya metoder för datainsamling och analys kommer att vara avgörande för att förbättra den kliniska evidensen för cannabisbaserade läkemedel. Vi bidrar till detta i England genom vårt patientregister, och hoppas på att kunna bidra med RWE även från Sverige i framtiden.