Vanliga missuppfattningar och fördomar

Det finns många missuppfattningar och fördomar om medicinsk cannabis, vilka ofta är baserade på bristande information eller desinformation. Här är en lista på några vanliga missuppfattningar och fördomar om medicinsk cannabis:

Missuppfattning Förklaring
Medicinsk cannabis är samma sak som rekreationell cannabis. Medicinsk cannabis är avsedd för att behandla specifika medicinska tillstånd eller symtom och används under övervakning av en läkare. Det har andra sammansättningar och syften än rekreationell cannabis, vars huvudsyfte är nöje. Rekommenderad daglig maxdos av THC i medicinskt syfte är också i snitt betydligt lägre än dagligt intag av cannabis i rekreationell syfte.
Medicinsk cannabis får dig alltid hög. Medicinsk cannabis kan ha olika sammansättningar och doser, oftast med låga eller inga THC-nivåer (den förening som orsakar rus). Målet är att lindra symtom och undvika biverkningar såsom rus.
Medicinsk cannabis är en “mirakelkur” för många sjukdomar. Medicinsk cannabis är som läkemedel generellt. Det har potential att hjälpa vissa sjukdomar och medicinska tillstånd, men det är inte en universalmedicin. Dess effektivitet varierar även beroende på patientens tillstånd och individuella respons.
Det finns ingen vetenskaplig grund för medicinsk cannabis. Det finns en ökande mängd vetenskaplig evidens som stöder användningen av medicinsk cannabis för att behandla specifika tillstånd, inklusive smärta, epilepsi, cellgifts inducerat illamående och kräkningar. Det finns också godkända medicinska cannabisprodukter i vissa länder för specifika typer av epilepsi, MR-relaterad spasticitet och cellgifts inducerat illamående.
Medicinsk cannabis är alltid säker. Som alla läkemedel kan medicinsk cannabis ge biverkningar och kan interagera med andra mediciner. Det är viktigt att använda den under övervakning av en läkare och att vara medveten om potentiella risker.
Du kan bara röka medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis finns i olika former, inklusive oljor, kapslar, salvor och för inhalation med vaporizer. Rökning är inte en administreringsmetod för medicinsk cannabis.
Medicinsk cannabis är en gatewaydrog till hårdare droger. Det finns ingen tydlig vetenskaplig bevisning som stöder ”gateway” -hypotesen. Användning av medicinsk cannabis under läkarövervakning är inte visat kopplad till ökad risk för att använda andra droger.
Medicinsk cannabis orsakar psykos. Medicinsk cannabis, när det används enligt läkarens ordination och kliniska riktlinjer, ger en mycket liten risk för psykos enligt den evidens som finns idag. Enligt en stor kohortstudie i Kanada som följde 23 091 patienter i cirka åtta månader, besökte 26 (0,1%) akutmottagning för psykiska och beteendestörningar [Subst Use Misuse. 2022;57(10):1633-1641].
Medicinsk cannabis är beroendeframkallande. Medicinsk cannabis kan vara beroendeframkallande i vissa fall, särskilt om den missbrukas. Läkare övervakar dock noga dess användning och dosering för att minimera risken för beroende.