Hem

Sapphire Clinics är en privat öppenvårdsmottagning med uppdrag att hjälpa patienter med ouppfyllda medicinska behov.

Nästan en halv miljon svenskar upplever att de har ouppfyllda medicinska behov, varav kroniska smärtpatienter är en stor del av denna grupp. Enligt Patientlagen har patienter med särskilt allvarlig sjukdom rätt till en ny medicinsk bedömning; rätt att välja evidensbaserade alternativ som han eller hon föredrar; och rätt till att vara delaktig i beslut rörande den egna vården.

Vi på Sapphire erbjuder en medicinsk bedömning för patienter med kronisk smärta för att ta reda på om cannabinoidbaserade läkemedel kan vara ett behandlingsalternativ när inga andra rekommenderade behandlingar har fungerat.

Medicinsk cannabis är inte för alla, men vi har kompetensen och förutsättningarna att bedöma ifall detta kan vara ett alternativ när den rekommenderade vården inte har uppfyllt patientens medicinska behov. Vi använder den senaste forskningen och riktlinjerna för att säkerställa att patienterna får bästa tänkbara bedömning och behandling. Den följs sedan upp systematiskt med regelbundna avstämningar och med patientrapporterade utfallsmått.

Vår värdegrund utgår från medkänsla, respekt, integritet och djärvhet. Vårt mål är att alla patienter ska känna sig sedda, hörda och respekterade.

Sapphire Clincis ägs av Sapphire Nordics AB som är ett dotterbolag till Sapphire Clinics i England. Vi är registrerade på IVO (2022-00248557).